Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Antibakteriálny potenciál komerčných medov produkovaných na Slovensku.

V roku 2017 sme sa podujali testovať medy zakúpené v obchodnej sieti, predovšetkým hypermarketoch, ale niektoré aj v lokálnych predajniach. Naším zámerom bolo sledovať antibakteriálnu aktivitu jednotlivých medov ako etalón biologických aktivít medu, prítomnosť včelích proteínov, aktivitu včelieho enzýmu  glukózooxidáza a schopnosť produkcie peroxidu vodíka ako hlavného antibakteriálneho faktoru medu.

Z analyzovaných výsledkov sa preukázalo, že väčšina testovaných medov prepadla a ich antibakteriálny potenciál bol na úrovni cukorného roztoku. Niektoré medy nevykazovali žiadnu enzýmovú aktivitu, čo svedčí o nevhodnom/nešetrnom teplotnom spracovaní alebo nevhodnom dlhodobom skladovaní (uverejnené v Denníku N, 15. december 2017, autor Otakar Horák).

Zamerali sme sa na drahšie medy

V roku 2019 sme sa rozhodli testovať medy len z obchodov s lokálnymi potravinami, resp. obchodov so zdravou výživou. Zakúpili sme 17 rôznych medov, kúpené v marci 2019 (Tabuľka 1). Medy ihneď po zakúpení boli uskladnené pri 4 °C, aby sme zabránili prípadnému nežiaducemu znehodnoteniu skladovaním. Opäť podobne ako pri predchádzajúcej analýze medov sme sa zamerali predovšetkým na antibakteriálny účinok vzoriek medov, ktorý často odhalí aj nešetrné tepelné opracovanie medu.

Biologické účinky medu sú závislé najmä od prítomnosti bielkovín (proteínov, enzýmov a peptidov), ktoré sú včelou syntetizované v podhltanových žľazách a následne sekretované pri spracovaní medu afytochemických látkach, ktoré sa dostavajú do medu z nektáru, resp. výlučkov hmyzu cicajúcich živé časti rastlín.

Bielkoviny v mede, konkrétne enzým glukózooxidáza a peptid defenzín-1, sú priamo alebo nepriamo zodpovedné za antibakteriálny účinok medu. Bielkovinový profil jednotlivých vzoriek medov bol štandardný a takmer totožný u všetkých vzoriek (Obrázok 1). Vzorky nevykazovali znaky nariedenia, čo naznačuje, že ide o skutočne pravé včelie medy. Produkcia peroxidu vodíka a jeho akumulácia v nariedenom mede je mimoriadne dôležitá s ohľadom na jeho biologické vlastnosti .

Peroxid vodíka nezohráva úlohu len v antibakteriálnom účinku medu, ale podieľa sa aj na regeneračnom procese pri hojení rán (Martinotti a kol., 2019). Aj keď bielkovinový profil medov bol takmer totožný, schopnosť produkovať peroxid vodíka bola výrazne rozdielna.

Celý článok si prečítate v marcovom vydaní časopisu Dymák.
Nájdete ho v týchto predajniach včelárskych potrieb alebo si ho môžete objednať a predplatiť podľa inštrukciíí napísaných tu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.