Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Výhody dobrej izolácie úľov

Počas celého roku 2021 vám v časopise Dymák prinášame aj výberové preklady článkov, ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci uverejnené v časopisoch Pasieka alebo American Bee Journal.

V novembrovom čísle nášho mesačníka prinášame okrem iného aj článok Johna A. Gauta z októbrového vydania magazínu American Bee Journal.

Tu vám ponúkame časť tohto článku. Celý preklad nájdete v časopise Dymák 11/2021, ktorý je v predaji na tradičných predajných miestach alebo si ho môžete objednať ako predplatiteľ cez formulár tu. K predplatnému zaslanému do 31.12. dostanete od nás ako darček stolový kalendár na rok 2022 s kalendáriom prác včelára a s fotografiami súťaže Bee Press Photo.

 

John A. Gaut : Výhody dobrej izolácie úľov v zimnom období bez použitia vrchného letáča /očka/ v úľoch

Na severovýchode USA je bežne odporúčané použitie vrchného letáča (očka) kvôli zníženiu kondenzácie v úli. Pomocou FLIR kamery som vo svojich izolovaných úľoch pozoroval značné tepelné straty cez tento otvor. Dr.Tom Seeley odporúča prácu Dr.Mitchella, ktorý tvrdí, že tieto otvory nie sú potrebné. Na porovnanie úľov s vrchným letáčom  a bez neho som použil priehľadné vrchné fólie, aby som mohol pozorovať chumáč a kondenzáciu.

V zime 2019-2020 som porovnával množstvo kondenzátu na vnútorných fóliách v dvoch úľoch, z toho jeden mal a druhý nemal použitú izoláciu na tejto fólii. V oboch úľoch mala fólia drobné drážky kvôli ventilácii. Mal som aj dva úle, kde tieto drážky neboli, znovu jeden s izoláciou na vrchu a druhý bez nej.

Očakával som, že viac kondenzátu nájdem na fóliách v tých úľoch, ktoré nemali vrchný otvor. Namiesto toho som zistil, že tento vrchný otvor nespôsoboval veľké rozdiely. Taktiež som zistil, že signifikatný rozdiel spôsobovalo použitie vrchnej izolácie na fólii. Fólie bez izolácie mali značné množstvo kondenzátu. Fólie s izoláciou mali kondenzátu minimum.

Menej kondenzátu

Poslednú zimu (2020-2021) som si pripravil viac včelstiev s izoláciou na vrchu a na bokoch a bez vrchného otvoru. Monitoroval som kondenzáciu na fóliách v týchto rodinách a zistil som, že v strede fólie sa netvorila žiadna a na okrajoch iba minimálna. Pozorovaním cez priehľadnú fóliu som videl, že zimné chumáče boli v horných častiach úľov (kde je najteplejšie) a že včely nehladovali ani nemali v úľoch vlhko.

Niektorí včelári sa obávajú, ak úle nemajú počas zimy otvorené vrchné očká, že včely v prípade zablokovania letáča snehom alebo mŕtvolkami nebudú vedieť vyletieť.

Počas tých rokov včelárenia som nepozoroval žiadne problémy so zablokovanými letáčmi. Včelstvá sa neudusia, ak je letáč blokovaný snehom. Tepelný výdaj z chumáča postupne topí sneh na letáčoch. Ak sa však sneh netopí, znamená to, že včelstvo padlo. Úle umiestňujem asi 20 cm nad zemou a nastavím letáčové zábrany a drážky na uzáveroch tak, aby prípadné mŕtvolky neblokovali vstup. Počas teplých dní včelstvá bez otvorených očiek lietajú rovnako dobre ako tie, ktoré majú očká otvorené, akurát používajú letáč a nie očko.

Vyhrievajú len chumáč

Včelstvá počas zimy termoregulujú iba chumáč. Nepokúšajú sa kontrolovať teplotu v celom úli. Aj tak však dochádza k určitým teplotným stratám z chumáča a tieto straty zvyšujú teplotu vzduchu vo vnútri úľa v blízkosti chumáča. Zateplením vrchu a strán úľa a uzavretím vrchného očka väčšina tepla, ktoré uniká z chumáča, zostane zachovaná v úli. Ale ak je očko otvorené, toto teplo z úľa uniká, znižuje sa teplota okolo chumáča a včely musia vynaložiť viac energie na reguláciu teploty. Obr.2 ukazuje priaznivé účinky použitia izolácie v úľoch bez otvoreného vrchného očka. Vzduch v takýchto úľoch je teplejší ako vzduch v neizolovaných úľoch. Zatvorenie a izolácia vrchného očka ešte viac zvyšuje teplotu vzduchu v izolovaných úľoch (Derek Mitchell „Honey Bee Engineering: Top Ventilation and Top Entrances“ ABJ, august 2017, str.887-889).

Včely „vodárky“

Ako ukazuje obr.3 aj v dutinách stromov pri divých včelách sa hromadí určité množstvo vlhkosti. Dr. Thomas Seeley pozoroval, že tento kvapalný kondenzát včely nasávajú, nielen aby sa napili, ale aj aby zriedili med, ktorým kŕmia plod. Rovnaké správanie som pozoroval aj vo svojich úľoch, keď som sledoval chumáče cez priehľadnú fóliu. Ak sa na okrajoch fólie usádza vlhkosť, niektoré včely ju nasávajú a ukladajú si ju v medových vačkoch. Dr.Seeley ich nazval ˝vodnými rezervoármi˝ alebo tiež  ˝fľaškovými včelami“, „včelími nádržami“, „vodárkami˝ (Obr.4).

Tieto včely potom uchovávajú nasatú vodu až kým nie je potrebná pre včely kŕmičky, ktoré musia riediť medové zásoby a kŕmiť nimi plod. Podobne je to aj v lete, keď včely hľadajú vodu a ak je v úli potrebná, včely ˝vodárky˝ sa naplnia a uchovávajú vodu, až kým nie je zužitkovaná. Ak včelstvo nemá dostatok vody, včely ju zháňajú mimo úľa, čo je v chladnom a zimnom období mimoriadne nebezpečné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý preklad článku Výhody dobrej izolácie úľov v zimnom období bez použitia vrchného letáču /očka/ v úľoch nájdete v novembrovom čísle časopisu Dymák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.