Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Obsah čísla 2/2020

Obsah 2/2020

Februárové číslo časopisu Dymák má 24 strán a veríme, že články našich autorov a prispievateľov vás potešia. Predplatitelia si ho nájdu v schránkach začiatkom budúceho týždňa. V predajniach včelárskych potrieb nájdete časopis tiež od 3. februára. Píšeme v ňom aj o týchto témach:

Dodatočná šanca požiadať o podporu

Keďže ministerstvo pôdohospodárstva schválilo v októbri 2019 nové nariadenie vlády o podpore pre sektor včelárstva (NV č. 377/2019 Z. z.) a následne aj Poľnohospodárska platobná agentúra vydala novú príručku pre žiadateľa, majú oprávnení žiadatelia o podporu možnosť doplniť svoje žiadosti .

Práce včelára v prvých mesiacoch roka

Veterinárneho lekára, včelára a dlhoročného inšpektora pre choroby včiel, Jozefa Karasa, sme požiadali o popis prác, ktoré na včelára čakajú v prvých mesiacoch roka – prvá kontrola podložky, počet uhynutých mŕtvoliek na site, prvý prelet, prvá jarná zdravotná prehliadka včelstva po prezimovaní a tiež riešenie možných prvých prekvapení.

Vie spotrebiteľ rozoznať kvalitný med?

Vnímaním kvality včelieho medu medzi spotrebiteľmi sa zaoberal doktorand Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ing. Peter Šedík, PhD., vo svojej dizertačnej práci s názvom „Využitie demografickej segmentácie pri tvorbe stratégií v marketingu včelieho medu“. V rámci analýzy spotrebiteľského správania pri nákupe a spotrebe včelieho medu v Nitrianskom kraji realizoval senzorické testovanie medov rôznej kvality tzv. slepý test.

Na kočovke – rady, príhody a skúsenosti

Náš nový spolupracovník a kolega včelár Ľuboš Remeta sa začína na stránkach Dymáku deliť o svoje skúsenosti s kočovaním. V niekoľkých článkoch vám tak priblíži svet a život kočovného včelára v priebehu jedného roka. Zároveň vám poodhalí aj nástrahy a radosti, s ktorými sa stretáva.

Včelaři sobě: Chceme slúžiť, nie však posluhovať

V januárovom čísle sme zverejnili krátky článok o jesenných úhynoch z dát, ktoré zozbierali tvorcovia českého včelárskeho informačného portálu Včelaři sobě. Následne sa naše redakcie dohodli na užšej spolupráci a vzájomnej výmene článkov. Našich nových kolegov vám formou rozhovoru s členom redakcie portálu Jiřím Matlom predstavujeme bližšie.

Filip Ciglan: Takto to robím ja

Volám sa Filip Ciglan a včelárim asi 16-17 rokov. Začínal som so zdedenými tromi včelstvami po ujovi, ktorý mi ich núkal, keď som mal asi 25 rokov, ale nechcel som to vôbec robiť, až potom niekedy po štyridsiatke ma to chytilo. Zrejme na všetko musí človek dozrieť. Včelárenie je komplexnejšia vec, či už pohľadom na prírodu, vnímanie súvislostí v nej, zručností vo včelárení.

Varroatolerancia – SMR, VSH a REC

Ak by sme varroatoleranciu chceli komplexne pomenovať, asi by sme ju nazvali ako súbor vlastností včelstva, umožňujúci udržiavať populáciu klieštika na takej úrovni, aby nadmerne neznižovala vitalitu včelstva…. píšu vo svojom článku pôvodne uverejnenom v E-newsletteri Ústavu včelárstva Martin a Dana Staroňoví.

Ad: Ako som prišiel o 404 rodín?!

Podstatné je, aby už v júli včelár začal myslieť na klieštika a liečenie. Ak má silné včelstvá, ktoré dobre plodujú, bude už v júli najvyšší čas liečiť. Ak tento termín prešvihne, je zvyčajne neskoro, potom na jeseň nájde prázdne úle aj napriek tomu, že včelár napríklad v septembri liečil…. píše v reakcii na článok z januárového čísla včelár Zoltán Konkoly.

Vy sa pýtate, odborník odpovedá

„Je potrebné nejakým spôsobom upraviť okolie úľov na prvé jarné prelety včiel?“ Tak z nie prvá zo siedmych otázok, na ktoré opäť odpovedá Ján Kopernický. Všetky otázky sa tentokrát týkajú prác a situácií, ktoré sa na včelnici môžu vyskytnúť na začiatku roka.

 Šťúrik ako likvidátor klieštika?

V zahraničí sa už na likvidáciu klieštika vo včelách nepoužívajú žiadne chemické prípravky ani kyseliny, vraj stačí dať do úľa niekoľko šťúrikov a ony údajne klieštika úplne zlikvidujú. Ďalšia téma našej rubriky Pravda alebo hoax?

Ako sa stať včelárom, krok za krokom (2)

Tentokrát autori rubriky pomôžu začínajúcim včelárom s výberom vhodného stanovišťa a cenovou kalkuláciou.

Vŕba na šesť spôsobov – Zasaď strom, poteš včelu

Autor rubriky Andrej Devera vám povie zaujímavosti o strome, ktorý by nemal chýbať na žiadnej včelnici a pripája tiež jeden výsadbový tip.

Žijú moje včely?

V starých knihách sa píše o kľúčoch od včelína, ktoré má včelár zahodiť na jeseň a ísť k včelám až po jarných preletoch. Ako veľa vecí, ani toto pravidlo už neplatí, včelári v zime v úľoch likvidujú posledného klieštika, kontrolujú plodovanie či zásoby. Včely prežijú aj takúto „starostlivosť“, ale zbytočné otváranie úľov nemajú rady a iba ich to stresuje. Včelár je však tvor starostlivý a chce svoje včely kontrolovať aj v zime, ale na to nie je nevyhnutné otvárať úľ. Je predsa niekoľko spôsobov, ako zistiť, či sú v úli včely a či sú v poriadku.

Dymák 2/2020

 

 

 


              
            
	          

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.