Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Výskum aj popularizácia v Prešove

Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove spolupracujú na výskume, ktorý je zameraný na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi. Na tento cieľ chcú využiť usilovnosť a pracovitosťvčiel.

20. máj bol v roku 2017 vyhlásený Organizáciou spojených národov za Svetový deň včiel. Pri tejto príležitosti vznikol pred rokom na Františkánskej bašte v centre Prešova projekt s názvom Komunitná včelia záhrada. V rámci projektu boli na bašte umiestnené včelstvá, ktoré majú upozorniť na dôležitý význam včiel a ostatných opeľovačov pre človeka a životné prostredie. Na aktivitách Komunitnej včelej záhrady participuje aj Katedra ekológie.

„Keďže bašta bola dlhší čas nevyužívaná a postupne zarástla náletovou zeleňou, bolo potrebné tieto priestory najprv vyčistiť. Do čistenia sa zapájali aj dobrovoľníci. Vznikol tiež nápad vytvoriť vyvýšené záhony a akúsi oázu rastlín pre včely a ostatné opeľovače. Výsadbu hmyzomilných rastlín zabezpečila Katedra ekológie Prešovskej univerzity,“ približuje začiatky Stanislav Kowalski, autor projektu Komunitná včelia záhrada.

Vytvorením záhrady a zapojením dobrovoľníkov do výsadby rastlín a do záchrany národnej kultúrnej pamiatky dostal tak tento projekt komunitný rozmer. Včely majú pomôcť zistiť mieru kontaminácie životného prostredia. Komunitná včelia záhrada a Katedra ekológie Prešovskej univerzity v Prešove v súčasnosti pracujú na výskumnej aktivite, ktorá je zameraná na zisťovanie miery kontaminácie životného prostredia ťažkými kovmi, využitím tzv. bioindikátorov – teda živých organizmov, ktoré citlivo reagujú na zmeny v životnom prostredí.

„Cieľom aktivity je vybudovanie siete spolupracujúcich včelárov na Slovensku, ktorí v rámci projektu poskytnú za istých podmienok vzorky medu, peľových obnôžok a včiel, za  účelomhodnotenie vybraných rizikových prvkov,“ vysvetľuje Lenka Demková z Katedry ekológie FHPV PU. Do danej aktivity sa zapojili viacerí včelári z celého Slovenska, ako aj Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Poľnohospodárska univerzitou v Nitre. Pripojiť sa plánuje aj Katedra geografie FHPV PU.

„Vzhľadom na to, že užitočný dolet včiel za znáškou je približne 2km, v niektorých prípadoch aj väčší, bude možné komplexne posúdiť stav znečistenia životného prostredia v rámci sledovaného radiánu,“ pokračuje Lenka Demková. Ako dodáva, pridanou hodnotou bude hodnotenie zaťaženia ovzdušia využitím metódy machových a lišajníkových taštičiek, ktorú vedci z Katedry ekológie už niekoľkokrát úspešne využili na výskumk kvality ovzdušia v rôznych typoch ekosystémov.

Organizujú aj odborné prednášky a kurzy

V komunitnej včelej záhrade sa organizujú exkurzie zo škôl, prichádzajú tam taktiež nadšenci pre ekológiu, náhodní okoloidúci a samozrejme študenti ekológie z Prešovskej
univerzity. Jednou z aktivít Komunitnej včelej záhrady je i organizovanie série prednášok s názvom Ekologická noc, na ktorej vystupujú odborníci z danej oblasti.
„V rámci projektu Komunitná včelia záhrada prebieha na pôde Katedry ekológie aj včelársky kurz pre začiatočníkov, ktorý je určený nielen pre študentov a zamestnancov Prešovskej univerzity, ale aj pre širokú verejnosť,“ dodáva Stanislav Kowalski. Cieľom tohto kurzu je naučiť poslucháčov základom včelárárstva, oboznámiť ich s hlavnými problémami, ktoré sú spojené so súčasným chovom včiel, ale predovšetkým ich viesť k pozitívnemu prístupu k životnému prostrediu.

Univerzita plánuj zriadiť vlastnú včelnicu

Od školského roka 2020/21 chce kurz včelárstva pre seniorov spustiť aj Univerzita tretieho veku Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU. Dvojročný kurz bude zahŕňať výuku o kompletnej včelárskej starostlivosti spolu s praktickou časťou priamo v univerzitnej včelnici. Tú univerzita plánuje zriadiť na školskom pozemku, jej spustenie však prerušila koronakríza. Univerzitnú včelnicu so šiestimi včelstvami tak otvorí až na jar budúceho roku.

Autor: Tlačová správa Prešovskej univerzity, Anna Polačková, hovorkyňa Prešovskej univerzity

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.