Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Koľko medu je v mede?

Boris Rebro: Ja donesiem najviac, Bee Press Photo 2021

Počas celého roku 2021 vám v časopise Dymák prinášame aj výberové preklady článkov, ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci uverejnené v časopisoch Pasieka alebo American Bee Journal.

V novembrovom čísle nášho mesačníka prinášame okrem iného aj článok poľskej vedkyne Mgr. Agaty Trojan o skúmaní pravosti medu a odhaľovaní jeho falšovania.

Tu vám ponúkame časť tohto článku. Celý preklad nájdete v časopise Dymák 11/2021, ktorý je už v predaji na tradičných predajných miestach alebo si ho môžete objednať ako predplatiteľ cez formulár tu.

 

Mgr. Agata Trojan: Koľko medu je v mede? (úryvok)

…. Z hľadiska histórie odhaľovania falšovania medu bolo míľnikom v tejto oblasti zavedenie analýzy stabilných izotopov do skúmania medu.

Analýzu hmotnostnej spektrometrie stabilných izotopov uhlíka 13C/12C (δ13C-IRMS) možno použiť na rozlíšenie rôznych zdrojov cukru. Uhlík je prvkom, ktorý má tri izotopy, dva z nich sú stabilné (12C i 13C, líšia sa jedným neutrónom v atómových jadrách) a jeden z nich je rádioaktívny 14C. Metóda použitá na analýzu falšovania medu využíva stabilné izotopy (ich doba rozpadu atómových jadier je veľmi dlhá, preto ich považujeme za stabilné). 13C je ťažším atómom (vzhľadom na prítomnosť dodatočného neutrónu v jadre), preto je menej chemicky reaktívny a ťažšie podlieha fyzikálnym procesom, než atómy uhlíka 12C, ale na druhej strane sú jeho väzby stabilnejšie než väzby 12C.

V jednotlivých procesoch napr. fotosyntézy sa ťažšie a ľahšie stabilné izotopy, ktoré sa na nich zúčastňujú, v rôznom pomere zabudovávajú napr. do tkanív živých organizmov. Pomer ťažkého uhlíka 13C a ľahkého 12C nám umožňuje stanoviť, ktorý z nich prevažuje, pretože aj medové cukry (pochádzajúce z nektáru a medovice zozbieranej včelami), aj cukrové sirupy, ktoré môžu byť použité na falšovanie, pochádzajú z rastlín. Vplyv na pomer izotopov uhlíka v cukroch má druh procesu fotosyntézy rastlín (rastliny typu C3 a C4). Takýmto spôsobom je možné rozlíšenie prirodzených alebo syntetických zdrojov cukru na základe ich izotopových hodnôt δ13C.

Prvá metóda IRMS pre med bola vypracovaná koncom 80-tych rokov XX. storočia a bola publikovaná ako metóda AOAC. Cieľom tejto metódy bolo odhalenie cukrov z rastlín C4 (cukrovej trstiny a kukurice) v mede.

Hodnoty δ13C bielkoviny izolovanej z medu a medu vo všeobecnosti sú stanovované spaľovaním veľmi malých množstiev vzoriek v analyzátore častíc EA) Flash EA Thermo Scientific na oxid uhličitý, dusík a vodu. Nasleduje meranie pomerov stabilných izotopov uhlíka 13C/12C vo vytvorenom oxide uhličitom v hmotnostnom spektrometri Delta V Plus Thermo Scientific (EA-IRMS angl. elemental analyzer – isotope ratio mass spectrometer), a merané hodnoty δ13C (delta 13C) sú uvádzané v promile (‰), čo je znázornené na obr. 1. V prípade autentického medu sú izotopové hodnoty bielkoviny izolovanej z medu a celého medu veľmi podobné, prejavujú iba neveľkú prirodzenú variabilitu asi ±1‰. Izotopová hodnota bielkoviny izolovanej z medu nám ukazuje, či nebol do medu pridaný cukrový sirup.

Bielkoviny veľa neprezradia

V cukrových sirupoch nie sú prítomné bielkoviny, preto izotopové zloženie bielkoviny pochádzajúcej z medu nebude zmenené, ani keď do medu pridáme iný zdroj cukru – zmení sa iba izotopové zloženie celkového medu spolu. Ak budú do medu pridané cukry C4 (kukurica, cukrová trstina, proso, teff – hodnota δ13C pribl. -10 ‰), celková izotopová hodnota medu (normálna hodnota δ13C pribl. od -23‰ do -29‰, v závislosti od druhu medu) sa zmení smerom ku kladnejším hodnotám, zatiaľ čo zodpovedajúca hodnota bielkoviny δ13C zostane nezmenená.

Čím viac cukrov C4 sa do medu pridá, tým väčší je rozdiel medzi hodnotou δ13C bielkoviny a hodnotou δ13C medu. Med treba považovať za falšovaný, ak rozdiel presahuje prirodzenú variabilitu medzi oboma hodnotami. Preto sa podľa predpisov EÚ med považuje za falšovaný, ak obsah cukru C4 je ≥7%. Vzťahuje sa to na rozdiel medzi izotopovými hodnotami pre bielkovinu δ13C a pre med δ13C, veľkosť ktorého môže byť v rozsahu od 0,9 do 1,4‰. Bola vytvorená referenčná databáza autentických medov s cieľom stanoviť kritériá čistoty a hraničné hodnoty. Táto databáza bola roky neustále rozširovaná a v súčasnosti pozostáva z vyše 20 000 vzoriek z celého sveta.

Metóda AOAC môže ukázať falšovanie iba v prípade záporných rozdielov, teda ak hodnota δ13C medu je výraznejšie kladná než hodnota bielkoviny izolovanej z medu (falšovanie cukrami C4), keď sa pridá cukor s výraznejšie kladnými hodnotami  δ13C, čím zmení hodnoty izotopov uhlíka v mede na výraznejšie kladné hodnoty. Nemožno však robiť presné interpretácie v prípade kladných rozdielov (hodnota δ13C bielkoviny je výrazne viac kladná ako v mede), keď dodaný cukor spôsobil presunutie hodnoty izotopového zloženia v smere viac záporných hodnôt pre celkový med.

(Celý preklad článku nájdete v časopise Dymák 11/2021)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.