Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Včelí hlad je zlý

Autor: Martina Pristachová

Všetky živočíchy potrebujú pre život okrem vyhovujúceho prostredia, vzduchu a vody aj prísun dostatočného množstva bielkovín, glycidov a ďalších živín obsiahnutých v potrave na rast svojho tela a energiu na zabezpečenie životných pochodov. Pre včely je hlavný zdroj bielkovín peľ, ktorý obsahuje všetky aminokyseliny potrebné na stavbu a správne fungovanie ich tela. Je na včelárovi, aby im vybral stanovište s dostatočnou ponukou rôznorodého peľu počas celej sezóny. Med je zdroj energie potrebný pre život včely. Je pre ňu tak dôležitý ako benzín pre auto. Keď je nádrž prázdna, auto nejazdí. Podobne aj včely bez medu nie sú schopné zabezpečiť prežitie svojho spoločenstva. Ak včelstvo nemá v úli minimálne 5 kg medových zásob, začína hladovať a následne utlmuje svoje životné pochody. Matka prestáva klásť vajíčka, v krajnom prípade včely likvidujú vyvíjajúci sa plod, aby zabezpečili prežitie spoločenstva. Povedané rečou ekonóma, včelstvo potrebuje na svoje prežitie minimálne vyrovnaný rozpočet. Musí z prírody alebo od včelára dostať minimálne toľko, koľko potrebuje na prežitie. Ak je jej rozpočet prebytkový, ujde sa z produktov včelstva aj včelárovi. Ak je nedostatkový, včelstvo zahynie.

Dokŕmiť treba často už v lete

Pomerne často zisťujem pri klinických prehliadkach včelstiev, že včelstvá sú „suché“ – nemajú žiadne alebo len minimálne zásoby medu. Rozloha robotníčieho plodu je malá alebo plod v dôsledku hladovania včelstva úplne chýba. Na otázku, prečo ich včelár nepodnieti, dostanem spravidla odpoveď: „veď je ešte leto, včely si niečo donesú“. Opak je pravdou. Na poliach sa väčšinou pestuje úzky sortiment kultúrnych rastlín (repka, obiloviny, kukurica), ktoré nedokážu včelstvám zabezpečiť dostatočný prísun potravy. V minulosti vďaka širokému spektru pestovaných plodín (okopaniny, obiloviny, krmoviny, olejniny, zelenina) a hlavne vďaka kvitnúcim rastlinám na medziach, strniskách, lúkach a lesoch bola ponuka potravy pestrejšia a kontinuálna. Zmenou spôsobu hospodárenia na pôde sme prišli o tento prestretý stôl. Preto je na včelárovi tieto výpadky nahradiť alebo zmeniť svoju technológiu vedenia včelstiev tak, aby im ponechal časť zásob pre ich potreby. Včely na rozdiel od ostatných chovaných zvierat nám nedávajú zjavne svojim hlasom a volaním najavo, že sú hladné. To by sme sa asi sťažností na zanedbanie starostlivosti o včely nezbavili.

Ako sa správajú včelstvá po letnom slnovrate? Dobre prosperujúce včelstvo s dostatkom peľových a glycidových zásob s výkonnou matkou sa po letnom slnovrate postupne chystá na zimu. Matka postupne obmedzuje plodovanie, tvorí sa základ zimnej generácie včiel, ktoré sú pripravované už od štádia larvy kvalitnejšou výživou na prežitie do jari budúceho roku. Včelstvá, ktorým včelár buď necitlivo odobral medné zásoby a nenahradil im ich cukrovým roztokom, alebo si v dôsledku slabej znášky nenazhromaždili dostatočné zásoby medu hladujú a nimi dochované včely sa z úľov často vytratia ešte pre zimou alebo nedožijú do jari. Predpokladom vývoja silnej a zdravej generácie zimných včiel je samozrejme aj zníženie početnosti Varroa destructor vo včelstve v tomto období, aby liahnúce sa včely neboli poškodzované týmto parazitom a v konečnom dôsledku aj vírusmi, ktoré VD prenáša.

Preto je dôležité vo včelstvách sledovať stav zásob. Ak tieto v znáškovej pauze klesnú pod 5 kg, včelstvo treba podnietiť malými dávkami cukrového roztoku, ktorý im pomôže plodovanie udržať na požadovanej úrovni. Včely sa nám v nasledujúcej znáške odvďačia väčšou produkciou medu. Podobne aj po poslednom medobraní musíme v krátkej dobe doplniť zásoby na minimálne 5 kg a následne do polovice augusta zakŕmiť včelstvá zhruba na polovicu a do konca prvej septembrovej dekády kŕmenie ukončiť. Pravda, ak neočakávame ešte prípadnú znášku medovice.

Čím kŕmiť?

Máme k dispozícii rafinovaný kryštálový repný cukor rôznej zrnitosti. Nevhodné je použitie hnedého cukru z dôvodu obsahu pre včely nestráviteľných látok. Na kŕmenie včiel je vhodnejší hrubý kryštál, nakoľko neobsahuje škrob ako protihrudkovaciu prísadu. Keďže škrob včely zle trávia, v zimnom období im krmivo s jeho vyšším obsahom rýchlejšie zapĺňa výkalové váčky, čo môže viesť ku pokaleniu plástov alebo aj k úhynu včelstva. Podobná situácia môže nastať aj pri zimovaní včelstva na medovicovom mede, lebo ten tiež obsahuje väčšie množstvo nestráviteľných látok. V prípade výskytu neskorej medovicovej znášky musíme včelstvu takýto med odobrať a urýchlene doplniť zásoby vhodným krmivom. Cukor podávame včelám vo forme roztoku o maximálnej koncentrácii 3:2 (3 diely cukru a 2 diely vody). Niektorí včelári podávajú včelstvám nerozpustený cukor zaliaty studenou vodou v pohároch s presakovacími viečkami. Myslím, že včely menej zaťažuje kŕmenie cukrovým sirupom ako nerozpusteným cukrom.

V súčasnosti máme k dispozícii aj priemyselne vyrábané kŕmne roztoky, tzv. inverty. Kŕmenie s nimi je pohodlnejšie ako s doma pripraveným cukrovým roztokom. Treba si overiť ich zloženie, nakoľko môžu okrem glukózy, fruktózy a sacharózy obsahovať aj také cukry, ktoré včela nedokáže tráviť. To tiež môže skončiť úhynom včelstva počas zimy. Ak chce včelár prejsť na zimovanie na inverte, mal by si jeho kvalitu vyskúšať na menšom počte včelstiev a úspešnosť ich prezimovania porovnať s klasicky zakŕmenými včelstvami. Nikdy nezakrmujte pre vás neznámym krmivom všetky včelstvá! Je tiež treba zobrať na vedomie, že kg invertu má menšiu výživnú hodnotu ako kg cukru. Je preto nutné počítať s vyššou spotrebou invertov. Záleží preto na včelárovi, ktorý spôsob dopĺňania zásob zvolí. Či uprednostní ekonomickejšie avšak pracnejšie použitie vlastného cukrového sirupu, alebo siahne po priemyselne vyrábanom kŕmnom roztoku. Pri kŕmení cukrom je výhodnejšie používať väčšie balenia cukru, ako napr. otvárať 50 papierových 1 kg balení.

Podávanie tekutých krmív je možné rôznymi krmítkami: stropné, rámikové, vedierka s plávajúcim keramzitom alebo senom, poháre s presakovacím viečkom… Je na rozhodnutí včelára, ktorý spôsob mu najviac v jeho úľovej zostave vyhovuje. Po poslednom medobraní ešte pred začiatkom dopĺňania zimných zásob samozrejme upravíme včelstvu plodisko na zimovanie. Vyradíme staré tmavé a poškodené plásty a nedostavané medzistienky. Nezabúdajme zúžiť letáčový otvor, aby sme zmenšili riziko vzniku rabovky na včelnici. Krmivo podávame spravidla navečer alebo zavčasu ráno. Dávame pozor , aby sme sirup nerozliali. Rozliaty sirup je nutné opláchnuť.

Podnecovanie odložencov a zmetencov kupovaným cukrovým cestom je pre mňa bezpečnejšie ako podávanie cukrového sirupu, nakoľko mladé ešte nescelené včelstvá ešte nie sú schopné sa ubrániť v prípade rabovky.

V úľoch systému Dadant využívam mednú komoru. Je to výhodné pre včely, lebo majú počas celého roka časť medových zásob výlučne len pre vlastnú potrebu. Je len na nich, kedy si med z komory odoberú a kedy ho do nej znovu doplnia. Výhodné je to aj pre mňa, nemusím mať v bezznáškovom období strach, že včely ostanú bez zásob a ja ich budem musieť prikrmovať. Musím len sledovať, aby sa do nej nedostal medovicový med, nakoľko nie je vhodný na zimu. Medná komora je od jari do ukončenia dopĺňania zásob na zimu situovaná ako najvrchnejší nadstavok. Po zakŕmení ju presúvam dole pod plodisko. Včely si z nej počas včasnej jari môžu podľa potreby odoberať a presúvať zásoby do plodiska, čo vlastne slúži ako podnecovanie.

Ján Pastorek

Pár odporúčaní:

  • dopĺňajme včelstvám zásoby spravidla do konca augusta, poslednú dávku dajme začiatkom septembra
  • pri kŕmení predchádzajme rabovke podávaním krmiva navečer, zúžením letáča a pozor na rozliaty sirup
  • zakrmujme včelstvá kvalitným cukrom alebo kvalitným invertom aspoň na 12 – 15 kg zásob. Vyhneme sa tak riziku, že v zime uhynú hladom.
  • nenechajme včely hladovať ani počas sezóny ani po poslednom medobraní. Prípadné prebytky nespotrebovaných zásob využijeme na tvorbu odložencov
  • skúste nechať včelstvám časť zásob vo forme kvetového medu, včely si to zaslúžia. Je to ich prirodzená potrava na rozdiel od dokrmovania cukrom. Nabudúce vám to vynahradia vyššou vitalitou a znáškou.

Takto sme o téme zakrmovania včelstiev písali v augustovom vydaní časopisu Dymák. O zlepšovaní kondície včelstiev a starostlivosti o ne píšeme aj v septembrovom a októbrovom čísle. Nájdete ich na našich predajných miestach alebo si ich môžete predplatiť podľa tohto návodu.

 

1 thoughts on “Včelí hlad je zlý

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.