Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

P. Fiľo: Hlásim návrat k hodnotám

Novozvoleného predsedu Slovenského zväzu včelárov (SZV) Ing. Pavla Fiľa sme požiadali o rozhovor necelý týždeň po konaní Valného zhromaždenia, kde vo voľbe zvíťazil nad protikandidátom Ing. Milanom Rusnákom o osem hlasov. Toto prekvapenie sa pritom takmer nekonalo, keďže ešte v predvečer voľby musel Výkonný výbor SZV riešiť námietku voči kandidatúre P. Fiľa zo strany Z. Juríčkovej, ktorá spochybnila, či P. Fiľo ako riaditeľ, a teda štatutár, SOŠ Pod Bánošom, môže byť zároveň aj štatutárom občianskeho združenia, teda predsedom SZV. Výkonný výbor SZV však tento pokus odmietol a P. Fiľo napokon získal 172 hlasov, kým M. Rusnák dostal 164 hlasov. Valné zhromaždenie SZV následne už na návrh novozvoleného predsedu odsúhlasilo viacero zmien vo fungovaní tohto najväčšieho občianskeho združenia slovenských včelárov. Aj o nich sme sa zhovárali.

Ako hodnotíte pokus zbaviť vás kandidatúry a nepripustiť vás k voľbe?

To, čo sa stalo pred voľbou, bolo nedôstojné.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za predsedu SZV?

Dlhodobo mi prekážal prístup doterajšieho vedenia, vyznávam iné hodnoty a kľudne ma možno označiť, ako to robieval p. Rusnák, za „neogálovca“. Vadilo mi, že sa postupne vytrácali princípy občianskeho združenia, spolupatričnosť včelárov a do popredia prichádzali veci komerčné. Zabudlo sa na to, že byť funkcionárom zväzu je v prvom rade služba. V slovenských podmienkach, pri našich 250 000  včelstiev, nie je možné mať veľmi dobré platy. Ale u nás boli veľmi dobré platy, čo bolo na úkor služieb pre včely. Pretože peniaze z EÚ nám chodia na včely a nie včelárov a už vôbec nie na funkcionárov. Naše včelstvá tak nedostávali ani v podpore na liečivá to čo bolo treba a včelári zase nemali taký výber pri nákupe technických pomôcok, pretože vždy narazili na strop, že už nie sú peniaze. Toto chcem zmeniť a hoci sa to nedá šibnutím prútika, už od najbližšieho mesiaca, teda od mája, by mzdové náklady zväzu mohli klesnúť zhruba o tretinu až o polovicu. Platy zamestnancov sa nedajú tak ľahko zmeniť, ale dajú sa zmeniť zmluvy, dohody a tiež plat predsedu, ten klesne na jednu tretinu toho aktuálneho. Z týchto ušetrených zdrojov pôjde časť na technickú pomoc včelárom a časť tiež na ocenenie včelárov v základných organizáciách. Hovoríme odhadom o sume cca 50-60 000 eur. Náklady na mzdy vo zväze boli v minulosti asi polovičné ako dnes.

Čo ďalšie idete meniť?

Vrátime sa tiež k práci v komisiách, vedenie zväzu nemá byť autoritatívne, hoci je niekedy potrebné, aby niekto povedal, bude to takto, ale v posledných rokoch práca v komisiách úplne zmizla, či ide o komisiu pre vzdelávanie, pre majetok, pre choroby, pre marketing a podobne. Do práce zapojíme širšiu odbornú členskú základňu a tiež členov výkonného výboru. Ten v poslednej dobe v podstate iba hlasoval „za“ alebo „proti“ návrhom predsedu.

Máte nejaké konkrétne legislatívne zámery?

Samozrejme máme veľké „sny“, ale som presvedčený, že nemusia byť nereálne. Vidíme napríklad českú cestu, kde majú včelári k dispozícii podvýbor pre včelárstvo v tamojšom parlamente, ktorý má svoj rozpočet. Vidíme tiež maďarskú cestu, ktorá je veľmi dôsledná v tom, že sa európske peniaze nemíňajú na platy funkcionárov, ale v prospech včelárov. Mzdy pre funkcionárov by mali byť striktne hradené z členského príspevku.

Ako ďalšiu vec je potrebné zvyšovať nielen priamu podporu na včelstvá, kde sme zaostali, pretože kým u nás sú to 4 eurá, v Česku je to 8 eur a v Maďarsku 14-16 eur, ale musíme tiež dbať na rovnomerné rozloženie podpory do regiónov. Keď prichádza podpora na včelstvá, tak región, ktorý má vyšší počet včelstiev, by to mal pocítiť. Tak v podpore ako aj v rozhodovacích právomociach. Nie je možné, aby región, ktorý má  len jednu štvrtinu včelstiev, mal rovnaké rozhodovacie právomoci ako región, ktorý má včelstiev štvornásobne viac. Tieto zmeny už boli odsúhlasené Valným zhromaždením.

Ktoré oblasti ešte čakajú zmeny?

Podnikateľská činnosť zväzu sa bude transformovať do obchodnej spoločnosti, ktorá bude mať hlavnú zásadu, že príslušný zisk sa musí použiť na zveľaďovanie majetku a nie na mzdy. Napríklad predaj pohárov či iné činnosti. Dávame tiež vykonať personálny a finančný audit vo zväze. Niektoré veci sú totiž nejasné, napríklad ako a s čím máme právo podnikať. Takisto chceme konať vo veci záchrany Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci. Tu chceme požiadať o pomoc štát, pretože pre nás ako SZV je to priveľké sústo. Rozhodneme ju však chceme zachovať.

Autor rozhovoru: Michal Petruška

Autor kresby: Jaroslav Pásler

Pokračovanie a celý rozhovor s Pavlom Fiľom nájdete v májovom čísle časopisu Dymák. Ak ho stále nemáte predplatený, môžete tak spraviť na adrese Dymak.online/predplatne

Doprajte si kvalitný včelársky časopis ocenený na Apimondii 2022 zlatou medailou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.