Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

Súťaž o publikáciu „Zverolekár o včelách a včelároch“

Dlhoročný veterinárny lekár Štefan Márton napísal a chystá sa vydať publikáciu, monografiu, o včelárovi, šľachtiteľovi včelych matiek, Alexandrovi Kissovi (línia matiek Šahanka, viď Dymák 4/2020 str, 11). Knižku vydá Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice a zaiste poteší a obohatí knižnicu nejedného včelára. Jeden z výtlačkov publikácie MVDr. Š. Márton venuje aj čitateľom Dymáka. O tom, kto to bude, rozhodneme v žrebovaní spomedzi tých z vás, ktorí nám do redakcie napíšu odpoveď na našu súťažnú otázku. Tá znie: „Ktorú líniu včelích matiek máte vo svojom chove a prečo ste sa pre ňu rozhodli?“. Odpovede nám píšte na adresu redakcia@dymak.online do 20.9.2020, meno výhercu oznámime v októbrovom vydaní časopisu. MVDr. Š. Márton nám tiež poskytol na zverejnenie krátku ukážky z pripravovanej knihy, ktorú vám ponúkame:

Nie som včelár, ani sociológ, psychológ alebo podnikateľ, dokonca aj ako spisovateľ som iba takým samozvaným čarbákom. Ako zverolekár, už ako dôchodca, sa pokúsim odhaliť prínos môjho včelárskeho priateľa pre samotnú vedu včelárenia a pre utváranie pozoruhodných medziľudských vzťahov. Cez päťdesiatpäť rokov som mal možnosť sledovať jeho bojovnosť , úspechy a pády, s ktorými bol prepletený jeho život. S obdivuhodnou energiou, cieľavedomosťou, zanietenosťou, rozhodnosťou, húževnatosťou, láskou k blížnemu, úctou ku všetkému živému dokázal zvíťaziť nad mnohými príkoriami, s ktorými krutý osud podrobil skúške stupeň jeho znášanlivosti. Za svoje humánne vlastnosti má byť príkladom pre budúce pokolenie.

Skôr, než pristúpim k napísaniu dlhého príbehu , chcem dať odpoveď na otázku, prečo som si vybral práve tohto včelára z pomedzi veľkého počtu slovenských včelárov. Preto, že bol mojim žiakom, zootechnickým partnerom, podriadeným veterinárnym technikom, ktorý sa vypracoval na šľachtiteľa včelích matiek. V zozname slovenských šľachtiteľov včelích matiek Ing. Jaroslav Gasper, tajomník Združenia chovateľov včelích matiek slovenskej krajinskej včely uvádza Alexandra Kissa na prvom mieste zo štyroch šľachtiteľov včelích matiek, ktorí sú držiteľmi licencie na rok 2020. No, a takých nestretnete pod každým stromom.

     Štart na málo známej dráhe

Alexander Kiss nakúpil od uznávaného včelára 100 úľov s včelími rodinami. Spoliehal sa na uznávaného dlhoročného včelára a nakúpené rodiny umiestnil vo svojom včelstve bez predchádzajúcej kontroly zdravotného stavu rodín. Vychovaný v znamení čestného správania sa nepredpokladal, že včelstvo takého skúseného včelára môže byť nakazené. Teoreticky bolo možné pripustiť možnosť latentného priebehu a šírenia nákazy bez klinických príznakov v niektorých úľoch, ale v prípade Šaňa to neprichádza do úvahy. Ako po jednom otváral a kontroloval úle, Šaňo sa prekvapil, ale najmä sa zhrozil. Zo sto rodín zistil príznaky americkej hniloby včelieho plodu u tridsaťšesť rodín. Hneval sa na nezodpovedného predajcu chorých včiel, ktorý zatajil existujúcu nákazu vo svojom včelstve, čo nemohlo uniknúť jeho pozornosti. Šaňo bol vyznávačom názoru, že všetko zlé je na niečo dobré a hnev večne kladne zmýšľajúceho optimistu postupne strácal na intenzite. Poučil sa na vlastnej chybe a pri riešení problému získal veľmi cenné nové poznatky, s ktorými donútil zmeniť doteraz panujúce názory včelárov o ochrane včelstiev, prostredníctvom ktorých nadviazal známosť s mnohými vedeckými pracovníkmi a špecialistami z oboru včelárstva.

Nákup chorých včiel zapadá do obdobia zásadných zmien v zabezpečení veterinárnej starostlivosti rozdelením služby a kompetencie medzi súkromnými a štátnymi zverolekármi. Všetko bolo na začiatku a pre nejasné vymedzenie právomoci zverolekári ešte viac macošsky pristupovali ku riešeniu problémov zdravotného stavu včelstiev. Nasledujúce tri dni po zistení príznakov hniloby boli dni pracovného pokoja, kedy Šaňo nič nemohol vybaviť. Rozhodol sa vyriešiť neohlásenú nákazu bez zainteresovania veterinárnej služby. Spálenie včelstva bez náhrady by bol v poradí druhým krutým úderom osudu pod pás, ktorý by bol priamo ohrozil materiálnu situáciu rodiny.

Šaňo sa posadil na vyčnievajúci koreň storočnej lipy , oprel si chrbát o hrubý peň a zahájil meditáciu, ktorá mu vždy pomohla pri riešení ošemetných problémov. Zbavil sa duševného napätia a s chladnou mysľou pristúpil ku riešeniu danej úlohy. Zavretými očami si virtuálne premietal poznatky z učebníc, aby si z nich vyselektoval potrebné úkony, ktoré mu môžu pomôcť vyriešiť dilemu. Vychádzal z presvedčenia, že nie múdri učenci naučili včely žiť na základe dokonalej organizácie úloh vo včelej rodine, v ktorej každá včelička vykonáva špeciálnu úlohu, ale múdre včely naučili múdrych učencov a vedcov rešpektovať dokonalé zákony prírody oproti nedokonalým zákonom ľudí.

Šaňo hľadal odpovede na otázky ako dokázal prežiť tisícročia taký citlivý čudák z triedy hmyzu, ktorý si sám musel vyriešiť pôsobenie nepriaznivých účinkov pôvodcami infekčných chorôb, zlého počasia a nie v malej miere aj katastrofami, spôsobené nerozumnými hrubými zásahmi človeka, keď od neho omnoho silnejšie živočíšstvo vyhynulo. Ako je možné, že včelstve z vedľa seba žijúcich sto rodín, z ktorých včely mimo svojho úľu občas preletia do cudzieho úľa sa vyskytuje nákaza u 36 rodín a 64 zostane zdravé? Pri kladení otázok sa riadil podľa výroku profesora Alberta Szentgyörgyiho, držiteľa Nobelovej ceny: „Ak dáme prírode múdro sformovanú otázku, dostaneme od nej múdru odpoveď. Na nesprávnu alebo hlúpu otázku očakávajte nesprávnu alebo hlúpu odpoveď.“ Príroda mu odpovedala. Všetky biologické prejavy včelej rodiny sa zakladajú na zdedených pudoch a skúsenostiach, registrovaných v pamäti včely. Spóru tvoriace baktérie sú pôvodcami americkej hniloby včelieho plodu, ktoré vyliahnuté larvy kŕmiace včelie pestúnky nakazia infikovanou materskou kašičkou. Spóry sa rozmnožujú v tele mŕtvych lariev. Preto je veľmi dôležité, kontrolovať výkon čistiacich včiel, či odstránili včas mŕtvolky lariev v rozmedzí 16-24 hodín, ešte pred ich priškvarením sa o dno bunky, čo je rozhodujúcou veličinou pri šírení choroby.

Úryvok z pripravovanej publikácie Š. Márton: Zverolekár o včelárovi a včelách  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.