Dymák

Časopis o včelách a prírode pre všetkých včelárov

ŠOP: Kočovanie nie je ohrozené, postoj SZV nás mrzí

Keďže najväčšia mimovládna organizácia zastupujúca časť slovenských včelárov počas celospoločenskej diskusie o reforme národných parkov vystupovala proti pripravovaným zmenám s argumentmi, že reforma uškodí včelárom, zaujímalo nás, čo sa po schválení reformy naozaj zmení.

Tak z vyjadrenia Štátnej ochrany prírody ako aj z informácíí zverejnených na FB stránke Slovenského zväzu včelárov však vyplýva, že nič.

„Novela zákona o ochrane prírody a krajiny pri prevode pozemkov garantuje, že sa zachovajú všetky zmluvy viazané na prevzaté pozemky. Ide aj o všetky dodávateľsko – odberateľské zmluvy na produkciu drevnej hmoty, lesnícke práce či existujúce zmluvy uzatvorené napr. aj so včelármi,“ uvádza v stanovisku poskytnutým pre časopis Dymák Štátna ochrana prírody.

Po prechode území národných parkov pod správu ŠOP budú včelari žiadať o povolenie kočovať ŠOP, tak ako doteraz žiadali Lesy SR, respektíve príslušný okresný úrad. Rušenia zmlúv sa podľa ŠOP včelári obávať nemusia. „Zmenou správy pozemkov sa nepredpokladá zánik existujúcich zmluvných vzťahov, preto zmluvy uzatvorené s včelármi na umožnenie využívania pozemkov za účelom kočovného spôsobu včelárstva týmto nebudú dotknuté,“ uviedla ŠOP.

Ako prvých sa zmena správcu lesných pozemkov od 1.4.2022 dotkne území v národných parkoch TANAP, Pieniny a Slovenský raj.

Pokiaľ ide o povolenie vjazdu do národných parkov sa kompetencie nemenia. „Novelou zákona to ostáva v kompetencii okresného úradu, ktorý má ako orgán ochrany prírody možnosť udeliť výnimku na vjazd do chráneného územia s 2. a vyšším stupňom ochrany. Rovnako náležitosti potrebné pre udelenie súhlasu platia ako doteraz,“ znie stanovisko ŠOP.

Odmietavý postoj SZV k reforme správy národných parkov prezentoval na viacerých protestoch predseda združenia Milan Rusnák osobne. Tvrdí, že ako predseda združenia má na to oprávnenie, hoci nie všetci včelári združení v SZV či dokonca členovia výkonného výboru s odmietaním reformy súhlasili. „Vystupovať za SZV aj v takýchto témach sa cítim oprávnený. Moje obavy naďalej pretrvávajú pretože s ministerstvom životného prostredia máme zatiaľ zlé skúsenosti, napríklad aj pokiaľ ide o tému ochrany včelstiev pred medveďom,“ odpovedal nám Milan Rusnák na otázku, či na protestoch proti prijatiu reformy prezentoval svoje osobné postoje alebo postoje SZV.

Pokiaľ ide o konkrétne možné praktické komplikácie, ktoré by kočujúcim včelárom mohli vzniknúť, M. Rusnák uviedol obavu, ako budú veci v budúcnosti fungovať, keďže so ŠOP nemá zatiaľ SZV podpísané memorandum o kočovaní tak ako ho mal zväz dohodnuté s Lesmi SR.

Zamestnancov Štátnej ochrany prírody odmietavý postoj SZV nepotešil a nerozumejú mu. „Veľmi nás mrzia vyjadrenia predsedu Slovenského Zväzu včelárov. Mnohí zo zamestnancov ŠOP SR sú totiž aktívni včelári a členovia tohto zväzu,“ uviedla ŠOP v stanovisku, o ktoré sme ju v súvislosti s obavami časti včelárov oslovili.

Michal Petruška

Časopis Dymák vydávame už tretí rok. Ak sa vám naša práca a snaha páči, nájdete ho na tradičných predajných miestach a tiež si ho môžete objednať ako predplatiteľ cez formulár tu.

K predplatnému časopisu na rok 2022 získate včelársky kalendár na rok 2022 s fotografiami zo súťaže Bee Press Photo a kalendáriom včelára od Tatiany Kamenskej.

1 thoughts on “ŠOP: Kočovanie nie je ohrozené, postoj SZV nás mrzí

  1. Ja som to vyčítal predsedovi osobne ale neuspel som. Myslím si, že odborné organizácie ako apolitické organizácie by sa nemali miešať do politických kompetenčných sporov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2020 Dymák | Všetky práva vyhradené. | Newsphere by AF themes.